Tarief Uniform landelijk tandartsentarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is nu overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. De tandartstarieven vindt u via de knop hiernaast. Neem voor de tandtechniektarieven contact met ons op. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Informatie over het tandartstarief Bekijk hier het uniform landelijk tandartstarief : Hoe ontvangt u onze nota? De kosten van uw behandeling worden zoveel mogelijk met uw verzekeraar afgehandeld. Mocht u toch een nota ontvangen, wordt dit voor ons verzorgd door de firma Infomedics.
Infomedics Infomedics Het Tandartstarief Het Tandartstarief Meer informatie over onze nota. Meer informatie over onze nota.
Prins Mauritslaan 76 6191 EH Beek 046 - 437 14 62
Tarief Uniform landelijk tandartsentarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is nu overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. De tandartstarieven vindt u via de knop hiernaast. Neem voor de tandtechniektarieven contact met ons op. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Informatie over het tandartstarief Bekijk hier het uniform landelijk tandartstarief : Hoe ontvangt u onze nota? De kosten van uw behandeling worden zoveel mogelijk met uw verzekeraar afgehandeld. Mocht u toch een nota ontvangen, wordt dit voor ons verzorgd door de firma Infomedics.
Infomedics Infomedics Het Tandartstarief Het Tandartstarief Meer informatie over onze nota. Meer informatie over onze nota.
Prins Mauritslaan 76 6191 EH Beek 046 - 437 14 62